de Bibliotheek op School

Voor het onderwijs

Met de landelijke aanpak van de Bibliotheek op School stimuleren we kinderen en jongeren om meer te lezen. Hierbij werken we samen met het onderwijs en gemeenten en geven we dagelijks aandacht aan leesplezier en digitale geletterdheid.

De Bibliotheek Barneveld helpt scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs om doelen te bereiken op het gebied van o.a.:

  • Het vergroten van leesplezier van de leerlingen
  • Het verstandiger omgaan met het internet en sociale media
  • Het verbeteren van de taal- en leesvaardigheden van de leerlingen

Dit doen we met deskundige specialisten, een grote en mooie collectie en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Met een sterk (voor)leesbeleid leggen we een goede basis waar leerlingen hun hele leven profijt van hebben.

Waarom zijn lezen en digitale geletterdheid belangrijk?

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen. Daardoor gaan ze steeds beter lezen en blijven ze het ook doen. Lezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Taalachterstanden worden zo in een vroeg stadium teruggedrongen. Daardoor is er minder kans op laaggeletterdheid.

Samen met de gemeente en het onderwijs maken we afspraken over de uitvoering van het programma. We adviseren over de jaarlijkse doelen op basis van gemonitorde resultaten en leggen samen de jaarlijkse activiteiten vast in een lees- en mediaplan.

  • Interesse of vragen?

    Meer weten over de mogelijkheden voor een samenwerking? Neem contact met ons op! We vertellen je graag meer over onze aanpak en mogelijkheden!

    Of werk je al met ons samen en heb je een vraag?